tisdag 2 augusti 2016

Hur ska hittegods tillkännages?

Ibn 'Abdil-Barr: Flera lärda anser att hittegods ska tillkännages på offentliga platser som marknader, moskédörrar och samlingsplatser. (at-Tamhid 2/53)

Utan vatten i 3 dagar

Ibn 'Abdil-Barr: Det sägs att kamelen kan vara utan vatten i 3 dagar. (at-Tamhid 2/51)

al-Khudhayrs råd gällande Djama'at-ut-Tabligh

al-Khudhayr: Det talas mycket om Djama'at-ut-Tabligh. Jag råder dig att inte gå ut med dem och att du istället sitter med de lärda. (khudheir.com)

När sks händerna tas upp när man går uppför 2:a rak'ah till den 3:e?

al-Khudhayr: Händerna ska tas upp när man går uppför 2:a Rak'ah till den 3:e när man är helt uppe. (khudheir.com)

En kvinna bor i Europa och klarar inte av att fasta på sommaren. Vad ska hon göra?

En kvinna bor i Europa och klarar inte av att fasta på sommaren. Vad ska hon göra? al-Khudhayr: Om det verkligen är så, låter hon bli att fasta på sommaren och tar igen fastan på vintern. (khudheir.com)

lördag 25 april 2015

Att ge mat och dryck till djur som är förbjuden för människorna

Ibn-ul-'Arabi: Det är tillåtet att ge djuren att äta och dricka av det som är förbjudet för människorna. (al-Ahkam 3/83)

Tog skydd bakom Allahs sändebud

al-Bara' bin 'Azib: När striden blev häftig, tog vi skydd bakom Allahs sändebud. (Muslim 1776)

Relaterat: Profeten 'alayhis-salam sa: De förståndiga bland er ska stå bakom mig.  
Relaterat: Den första raden är den bästa  

Den första raden är den bästa

Ibn-ul-'Arabi: På samma sätt som den första raden i bönen är den bästa, är även den första raden på fronten den bästa. Ingen stod framför profeten i krig eftersom han var den modigaste människan. (al-Ahkam 3/78)

Relaterat: Profeten 'alayhis-salam sa: De förståndiga bland er ska stå bakom mig. 
Relaterat: Tog skydd bakom Allahs sändebud

Profeten 'alayhis-salam sa: De förståndiga bland er ska stå bakom mig.

Profeten 'alayhis-salam sa: De förståndiga bland er ska stå bakom mig. (Muslim 432) Ibn-ul-'Arabi: Dessa ska stå bakom imamen. Om någon annan tar deras plats, förs de tillbaka. (al-Ahkam 3/77)

Relaterat: Den första raden är den bästa 
Relaterat: Tog skydd bakom Allahs sändebud

Är det tillåtet att bojkotta en person som tillhör en grupp?

Är det tillåtet att bojkotta en person som tillhör en grupp? al-Fawzan: Om gruppen motsätter sig Ahl-us-Sunnah, är det obligatoriskt att bojkotta honom. (sahab.net)

Den Heliga moskéns omslutande väggar

Ibn-ul-'Arabi: Den Heliga moskén i Makkah hade inga omslutande väggar på profetens och Abu Bakrs tid. (al-Ahkam 3/73)

Det kommer alltid att finnas välsignelse i Zamzam

Ibn-ul-'Arabi: Det kommer alltid att finnas välsignelse i Zamzam så länge personen som dricker det har rätt avsikt och korrekt läggning. Det uppnår dock inte han som inte tror på det eller dricker det för att testa. (al-Ahkam 3/73)

Relaterat:  Ibn-ul-'Arabi berättar om när han var i Makkah år 489

Ibn-ul-'Arabi berättar om när han var i Makkah år 489

Ibn-ul-'Arabi: År 489 var jag i Makkah och drack mycket Zamzam. Varje gång jag drack bad jag om kunskap och tro till dess att Allah gav mig denna kunskap. Jag glömde dock att be för handling. Om jag ändå hade bett för kunskap och handling. Därför fick jag mer kunskap än handling. (al-Ahkam 3/73)

Relaterat: Det kommer alltid att finnas välsignelse i Zamzam

Det är inte tillåtet för någon att göra det profeten Ibrahim gjorde när han lämnade sin familj i en ödemark

Ibn-ul-'Arabi: Det är inte tillåtet för någon att göra det profeten Ibrahim gjorde när han lämnade sin familj i en ödemark och förlitade sig på Allah, vilket extrema Sufiyyah tillåter. Ibrahim gjorde det på Allahs befallning. (al-Ahkam 3/70)

Hadithen 'Jag är kunskapens stad och 'Ali är dess port' är falsk

Ibn-ul-'Arabi: Hadithen 'Jag är kunskapens stad och 'Ali är dess port' är falsk. Profeten är kunskapens stad och dess portar är hans följeslagare. (al-Ahkam 3/63)

De var kunnigare än 'Ali

Ibn-ul-'Arabi: Abu Bakr, 'Umar och 'Uthman var kunnigare än 'Ali. (al-Ahkam 3/62)

Den enda frukten i detta liv som påminner om frukterna i paradiset II

Ibn-ul-'Arabi: Detsamma gäller granatäpplena i Bagdad. (al-Ahkam 3/63)

Relaterat: Den enda frukten i detta liv som påminner om frukterna i paradiset I

Den enda frukten i detta liv som påminner om frukterna i paradiset I

Malik: Den enda frukten i detta liv som påminner om frukterna i paradiset är bananen. Allah säger att dess frukter är ständiga och bananen finner du både på sommaren och vintern. (al-Ahkam 3/62)

Relaterat: Den enda frukten i detta liv som påminner om frukterna i paradiset II

Om en pålitlig person hittar hittegods

ash-Shafi'i: Jag tycker inte om att en pålitlig person hittar hittegods och låter det vara. (at-Tamhid 2/50)

Ska man plocka upp hittegodset?

Ibn 'Abdil-Barr: Malikiyyah anser det vara upp till var och en om man vill plocka upp hittegodset eller inte. (at-Tamhid 2/49)

Relaterat: Personen som har hittat hittegodset

Personen som har hittat hittegodset

Ibn 'Abdil-Barr: Om personen som har hittat hittegodset förbrukar det efter ett år och dess ägare kräver ersättning, har han rätt till ersättning. (at-Tamhid 2/48)

Relaterat: Ska man plocka upp hittegodset?

Profetens ord om köttet som gavs i välgörenhet till Barirah

Ibn 'Abdil-Barr: Profetens ord om köttet som gavs i välgörenhet till Barirah 'Det är välgörenhet till henne och gåva till oss' bevisar att välgörenheten blir tillåten om den ändrar betydelse. (at-Tamhid 2/47)

Relaterat: Välgörenhet är förbjuden för profeten och hans familj att ta emot

Är det tillåtet att be om välgörenhet?

Ibn 'Abdil-Barr: Det är inte tillåtet att be om välgörenhet om man inte är tvungen till det. (at-Tamhid 2/46)

Vem får ta emot frivillig välgörenhet?

Ibn 'Abdil-Barr: Alla får ta emot frivillig välgörenhet. Det är dock bättre att inte ta emot den. Ingen skada är skedd om man tar emot den utan att be om den. (at-Tamhid 2/46)

Välgörenhet är förbjuden för profeten och hans familj att ta emot

Ibn 'Abdil-Barr: Majoriteten anser att all sorts välgörenhet är förbjuden för profeten och hans familj att ta emot. (at-Tamhid 2/41)

torsdag 23 april 2015

al-Hasan hade varje dag kött för ett halvt silvermynt

Ghalib al-Qattan: al-Hasan hade varje dag kött för ett halvt silvermynt. Ingen hade godare köttspad än vad han hade. (at-Tamhid 2/40)

Profeten åt kött

Ibn 'Abdil-Barr: Att profeten åt kött avvisar vissa Sufiyyah och dyrkare som föraktade kött. (at-Tamhid 2/40)

Vem är den bäste av den fattige och tålmodige och den rike och tacksamme?

Vem är den bäste av den fattige och tålmodige och den rike och tacksamme? Ibn 'Abdil-Wahhab: Den som har mest gudsfruktan. (ad-Durar 2/154)

Den okunnige som faller i avguderi utav okunnighet för att det inte finns någon som kan lära honom och för att han själv inte försöker lära sig

Ibn 'Abdil-Wahhab: Vad gäller den okunnige som faller i avguderi utav okunnighet för att det inte finns någon som kan lära honom och för att han själv inte försöker lära sig, vet jag inte vad hans tillstånd är. (ad-Durar 2/151)

Relaterat: Den som praktiserar väldiga hedniska handlingar och får höra Qur'an verser
Relaterat: Den troende som faller i avguderi utav okunnighet samtidigt som han strävar efter att följa Allah och Hans sändebud
Relaterat: Den som bor i Saudiarabien och är okunnig om rätt troslära

Den som praktiserar väldiga hedniska handlingar och får höra Qur'an verser

Ibn 'Abdil-Wahhab: Den som praktiserar väldiga hedniska handlingar och får höra Qur'an verser och vänder sig arrogant bort, är inte muslim. (ad-Durar 2/150)

Relaterat: Den okunnige som faller i avguderi utav okunnighet för att det inte finns någon som kan lära honom och för att han själv inte försöker lära sig
Relaterat: Den troende som faller i avguderi utav okunnighet samtidigt som han strävar efter att följa Allah och Hans sändebud
Relaterat: Den som bor i Saudiarabien och är okunnig om rätt troslära

Den troende som faller i avguderi utav okunnighet samtidigt som han strävar efter att följa Allah och Hans sändebud

Ibn 'Abdil-Wahhab: Vad gäller den troende som faller i avguderi utav okunnighet samtidigt som han strävar efter att följa Allah och Hans sändebud, hoppas jag på att han inte utesluts från Allahs löfte om barmhärtighet. (ad-Durar 2/150)

Relaterat: Den okunnige som faller i avguderi utav okunnighet för att det inte finns någon som kan lära honom och för att han själv inte försöker lära sig
Relaterat: Den som praktiserar väldiga hedniska handlingar och får höra Qur'an verser
Relaterat: Den som bor i Saudiarabien och är okunnig om rätt troslära

Den som bor i Saudiarabien och är okunnig om rätt troslära

al-Albani: En person som bor i ett land som Jordanien, Syrien och Egypten ursäktas för att vara okunnig om rätt troslära, men inte om han bor i detta land, Saudiarabien. FDj 10

Relaterat: Denne ursäktas inte för sin okunnighet
Relaterat: Denne ursäktas för sin okunnighet

Denne ursäktas för sin okunnighet

al-Albani: Den som lever i ett islamiskt samhälle som saknar rätt lära och är okunnig om islams lära, ursäktas för sin okunnighet. FDj 10

Relaterat: Denne ursäktas inte för sin okunnighet
Relaterat: Den som bor i Saudiarabien och är okunnig om rätt troslära

Denne ursäktas inte för sin okunnighet

al-Albani: Den som lever i ett islamiskt samhälle som har en rätt lära och är okunnig om den islamiska läran, ursäktas inte för sin okunnighet. FDj10

Relaterat: Denne ursäktas för sin okunnighet
Relaterat: Den som bor i Saudiarabien och är okunnig om rätt troslära

Den enda gången sonen ber om föräldrarnas tillstånd för Djihad som är Fardh 'Ayn

al-Albani: Den enda gången sonen ber om föräldrarnas tillstånd för Djihad som är Fardh 'Ayn är om de är i behov av honom och inte har någon annan. FDj 10

al-Albani år 1410/1990: Idag är Djihad obligatorisk

al-Albani (1410/1990): Idag är Djihad obligatorisk för alla muslimer (Fardh 'Ayn) och i synnerhet i Afghanistan. FDj 10

Var går gränsen för vad som anses vara en resa?

al-Albani: Det finns ingen gräns för hur lång en resa ska vara för att den ska vara en resa. Den korrekta åsikten är att en resa är det som anses vara en resa enligt städerna. FDj 10

Är det obligatoriskt att korta bönen som resande?

al-Albani: Det är obligatoriskt att korta bönen som resande. FDj 10

Hur sjuk måste man va för att låta bli att fasta?

al-Albani: Man ska inte behöva gå till läkaren för att veta om man är sjuk för att låta bli att fasta eller inte. Detta avgör personen själv. Det finns inget bevis för hur sjuk en person ska vara för att låta bli att fasta. FDj 10

Att ta på sig sandalerna stående

al-Albani: Profeten förbjöd att man tar på sig sandalerna stående för hälsans bästa. Om man enkelt kan ta på sig skorna stående, får man göra det. Annars, om det exempelvis är stövlar, sätter man sig ner. FDJ 10