torsdag 28 juni 2018

När den fastande ser mat önskar han att han inte fastade så att han kunde äta maten. Vad är domen för detta?

När den fastande ser mat önskar han att han inte fastade så att han kunde äta maten. Vad är domen för detta? al-Khudhayr: Så länge han bara har önskningar och inte tvekar ifall han ska äta eller inte, påverkas inte fastan. (khudheir.com)

Tillåtet för män att ha på sig pärlor?

Ibn-ul-'Arabi: Allah berättar hur Han har gett människorna pärlor som gåvor. Detta berör både männen och kvinnorna, vilket betyder att det inte är förbjudet för dem att ha på sig pärlor. Det som är förbjudet för männen är guld och siden. (al-Ahkam 3/98)

Det finns 4 sorters kött

Ibn-ul-'Arabi: Det finns 4 sorters kött: boskap, vilddjur, fågel och fisk. Ibn-ul-Qasim sa: Den som avlägger en ed att inte äta kött och äter något av dessa 4, har brutit sin ed. (al-Ahkam 3/98)

Ska man betala allmosa på hästar?

Ibn-ul-'Arabi: Majoriteten till skillnad från Abu Hanifah anser att man inte betalar allmosa på hästar. (al-Ahkam 3/97)

Får man äta mula och åsna?

Ibn-ul-'Arabi: En mula har samma dom som en åsna och får inte ätas. (al-Ahkam 3/95)

'En mula är ett hästdjur som är hybrid mellan häststo och åsnehingst.' (wikipedia.org)

ash-Shafi'i tillåter hästkött

Ibn-ul-'Arabi: ash-Shafi'i tillåter hästkött. Hans bevis är den autentiska hadithen från Djabir: Vi slaktade en häst på profetens tid och åt upp den. (al-Ahkam 3/95)

Den som säger till sin fru att hon är skild

Ibn-ul-'Arabi: Den som säger till sin fru att hon är skild för alltid och avser en dag eller en månad, har rätt att ta tillbaka henne. Och den som säger att hon är skild så länge hon lever har inte rätt till det. (al-Ahkam 3/90)

Den som byter ut profeternas föreskrift mot en innoverad föreskrift

Ibn Taymiyyah: Den som byter ut profeternas föreskrift mot en innoverad föreskrift, ska veta att hans föreskrift är falsk som inte får följas. Därför hädade judarna och de kristna, nämligen för att de följde den ändrade och avskaffade föreskriften. (al-Fatawa 35/362)

Får man ha på sig shorts framför andra?

al-Albani: En muslim får inte spela fotboll i shorts som visar låren framför andra. Han får bara ha på sig shorts med sin fru. FDj 13

Lär er det arabiska ordet

al-Albani: Shorts heter 'Tubban' på arabiska. Lär er det arabiska ordet. Det hör till islam att lämna det dåliga för det goda, det utländska ordet för det arabiska. FDj 13

Back gammon och schack

al-Albani: Det finns bevis för att back gammon är förbjudet till skillnad från schack. Om schackspelet saknar skulpturerna på pjäserna och inte får en att göra något förbjudet eller lämna något obligatoriskt, är det tillåtet att spela det. FDj 13

Oavsett hur avbildningen går till

al-Albani: Oavsett hur avbildningen går till är den förbjuden och hamnar under profetens allmänna förbud. FDj 13

Att ha klockan på höger hand

al-Albani: Jag anser det vara Sunnah att ha klockan på höger hand bara för att de otrogna har den på vänster hand. FDj 12

Dagens studenters sjukdom

al-Albani: Dagens studenters sjukdom är att de framhäver sig själva som om de vore lärda. FDj 12

Dagens studenters sjukdom är

al-Albani: Dagens studenters sjukdom är att de framhäver sig själva som om de vore lärda. FDj 12

Det tyder på okunnighet om islamisk Fiqh.

Demonstranterna argumenterar med att när 'Umar blev muslim gick muslimerna i Makkah ut för att fördöma de otrogna. al-Albani: Det tyder på okunnighet om islamisk Fiqh. Det där hände en gång och på så sätt blev det ingen följd Sunnah. Därtill vet jag inte om händelsen är bekräftad. FDj 12

Så förbättras det islamiska samhället

al-Albani: Det islamiska samhället förbättras inte via slagord och demonstrationer. Det förbättras med tystnad och spridd kunskap, även om det skulle ta lång tid. FDj 12

Algeriernas demonstrationer

al-Albani: Algeriernas demonstrationer är mer vilsna och mer lika de otrogna när även algeriska tjejer demonstrerar. FDj 12

Demonstrationer är en liknelse av de otrogna

al-Albani: Demonstrationer är en liknelse av de otrogna och inget sätt att förbättra styret eller samhället. FDj 12

Att ha klockan på höger hand

al-Albani: Jag anser det vara Sunnah att ha klockan på höger hand bara för att de otrogna har den på vänster hand. FDj 12

al-Albani om Ibn Taymiyyahs väldiga bok 'Iqtidha' as-Sirat al-Mustaqim'

al-Albani: I Ibn Taymiyyahs väldiga bok 'Iqtidha' as-Sirat al-Mustaqim' detaljerar han hadithen 'Den som härmar ett folk tillhör det' som ingen annan. FDj 12

Ursäktas man för sin okunnighet om man utav okunnighet faller i avguderi?

Ursäktas man för sin okunnighet om man utav okunnighet faller i avguderi som Tawaf runt gravar och tron på att Awliya' gagnar och skadar samtidigt som samhället är likadant? al-Albani: Ja. Att vara ursäktad betyder att vi inte säger att han kommer vara med de otrogna i helvetet för alltid, inte att han kommer in i paradiset direkt. FDj 11

Får man titta på islamiska videoband?

Får man titta på islamiska videoband? al-Albani: Bara om det är nödvändigt som att en lärd lär folket tvagningen, bönen eller vallfärden. FDj 11

onsdag 13 juni 2018

Att skilja sig 3 gånger på en gång

al-Albani: Att skilja sig 3 gånger på en gång räknas som endast en skilsmässa. FDj 11

Om föräldern uppfostrar barnet utmed profetens befallning

al-Albani: Om föräldern uppfostrar barnet utmed profetens befallning, kommer det att behaga Allah. Men om man brister i någon fas, börjar problemen och bekymren. FDj 11

Att säga till barnet att be innan det är 7

al-Albani: Att barnet ber självmant med föräldern är ett bra tecken. Dock motstrider det profetens metodik att säga till barnet att be innan det är 7. FDj 11

Det är inte tillåtet att befalla barnet att be innan det blir 7

al-Albani: Man ska låta barnet leva sitt liv tills det blir 7. Profeten sa inte att man skulle befalla barnet att be när det först är 7 utan anledning. Det är inte tillåtet att befalla barnet att be innan det blir 7. På samma sätt är det inte tillåtet att slå barnet innan det blir 10. FDj 11

tisdag 12 juni 2018

Att försumma barnet när det är 7 år

al-Albani: Att försumma barnet när det är 7 år för att sedan slå det när det är 10 för att det inte ber, är fel. FDj 11

Att slå barnen

al-Albani: Om man inte får slå barnen för utebliven bön, som är islams största praktiska pelare, innan de blir 10, får man inte heller slå dem för något annat. Det hör inte till islamisk uppfostran att slå barnen innan de blir 10. FDj 11

Om samfundet är enat om en hadiths äkthet

al-Albani: Om samfundet är enat om en hadiths äkthet, är det inte tillåtet för någon efteråt att säga att den är svag. FDj 11

måndag 11 juni 2018

En kallares handling

al-Albani: En kallares handling har en större påverkan på människorna än vad hans ord har. FDj 11

tisdag 2 augusti 2016

Hur ska hittegods tillkännages?

Ibn 'Abdil-Barr: Flera lärda anser att hittegods ska tillkännages på offentliga platser som marknader, moskédörrar och samlingsplatser. (at-Tamhid 2/53)

Utan vatten i 3 dagar

Ibn 'Abdil-Barr: Det sägs att kamelen kan vara utan vatten i 3 dagar. (at-Tamhid 2/51)

al-Khudhayrs råd gällande Djama'at-ut-Tabligh

al-Khudhayr: Det talas mycket om Djama'at-ut-Tabligh. Jag råder dig att inte gå ut med dem och att du istället sitter med de lärda. (khudheir.com)

När sks händerna tas upp när man går uppför 2:a rak'ah till den 3:e?

al-Khudhayr: Händerna ska tas upp när man går uppför 2:a Rak'ah till den 3:e när man är helt uppe. (khudheir.com)

En kvinna bor i Europa och klarar inte av att fasta på sommaren. Vad ska hon göra?

En kvinna bor i Europa och klarar inte av att fasta på sommaren. Vad ska hon göra? al-Khudhayr: Om det verkligen är så, låter hon bli att fasta på sommaren och tar igen fastan på vintern. (khudheir.com)

lördag 25 april 2015

Att ge mat och dryck till djur som är förbjuden för människorna

Ibn-ul-'Arabi: Det är tillåtet att ge djuren att äta och dricka av det som är förbjudet för människorna. (al-Ahkam 3/83)

Tog skydd bakom Allahs sändebud

al-Bara' bin 'Azib: När striden blev häftig, tog vi skydd bakom Allahs sändebud. (Muslim 1776)

Relaterat: Profeten 'alayhis-salam sa: De förståndiga bland er ska stå bakom mig.  
Relaterat: Den första raden är den bästa  

Den första raden är den bästa

Ibn-ul-'Arabi: På samma sätt som den första raden i bönen är den bästa, är även den första raden på fronten den bästa. Ingen stod framför profeten i krig eftersom han var den modigaste människan. (al-Ahkam 3/78)

Relaterat: Profeten 'alayhis-salam sa: De förståndiga bland er ska stå bakom mig. 
Relaterat: Tog skydd bakom Allahs sändebud

Profeten 'alayhis-salam sa: De förståndiga bland er ska stå bakom mig.

Profeten 'alayhis-salam sa: De förståndiga bland er ska stå bakom mig. (Muslim 432) Ibn-ul-'Arabi: Dessa ska stå bakom imamen. Om någon annan tar deras plats, förs de tillbaka. (al-Ahkam 3/77)

Relaterat: Den första raden är den bästa 
Relaterat: Tog skydd bakom Allahs sändebud